MARIANO CAMPS I FILLS SL

Sectors

Els sectors per els quals treballem són múltiples.

-Alimentari
-Automoció
-Indústria electrònica
-Energies renovables
-Indústria química
-Indústria farmacèutica i sanitària
-Indústria plàstica
-Packaging
-Indústria tèxtil